Excel, van beginner tot expert

Online workshops en opleidingen in Excel.

  Klik op de link om een instructievideo te bekijken in YouTube.  
 

Functies - deel 1 : inleiding

Functies - deel 2 : inleiding

Een functie in Excel zou je kunnen omschrijven als een voorgeprogrammeerde formule. In deze inleiding tonen we u 2 manieren om een eenvoudige functie in te voeren.

Voorbeeld downloaden
     
 

Functies - deel 3 : de logische functie ALS()

Functies - deel 4 : de logische functie ALS()

De logische functie ALS() is waarschijnlijk één van de meest gebruikte functies in Excel. We tonen u 2 manieren om deze, iets moeilijkere functie in te voeren.

Voorbeeld downloaden
     
 

Functies - deel 5 : geneste ALS()-functies

Functies - deel 6 : geneste ALS()-functies

Het is in Excel mogelijk om een functie te plaatsen in een andere functie. We kunnen dan spreken van geneste functies. We tonen u 2 manieren om een geneste ALS()-functie te maken.

Voorbeeld downloaden
     
 

Functies - deel 7 : geneste functies ALS() en GEMIDDELDE()

Functies - deel 8 : geneste functies ALS() en GEMIDDELDE()

Dit is een voorbeeld waarbij we de GEMIDDELDE()-functie nesten in de ALS()-functie. Ook hier tonen we u 2 werkwijzen.

Voorbeeld downloaden
     
 

Functies - deel 9 : geneste functies ALS() en EN()

Als er aan meer dan een voorwaarde moet voldaan worden, dan moet u een EN()-functie nesten in een ALS()-functie.

Voorbeeld downloaden
     
 

Functies - deel 10: VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)

Deze functie behoort tot de categorie 'zoek- en verwijsfuncties'. U kan ze op 2 manieren gebruiken. Hier tonen we hoe ze een benaderende waarde kan opzoeken.

Voorbeeld downloaden
     
     
 

Functies - deel 11: VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)

U kan eventueel deze oefening zelf eerst maken vooraleer u de uitleg mee volgt.

Voorbeeld downloaden
     
 

Voorwaardelijke opmaak - deel 1

Soms moet men de condities voor 'voorwaardelijke opmaak' instellen met een formule. Dit is bvb. het geval indien de opmaak van een celbereik afhankelijk is van de inhoud van een ander celbereik. We tonen u hier een eenvoudig voorbeeld : alle franse wijnen moeten gemarkeerd worden.

Voorbeeld downloaden
     
 

Voorwaardelijke opmaak - deel 2

We tonen u hier een ander voorbeeld waarbij de condities voor 'voorwaardelijke opmaak' enkel met een formule kunnen ingesteld worden.

Voorbeeld downloaden
 

Voorwaardelijke opmaak - deel 3

Als u een geneste functie moet invoeren als conditie voor 'voorwaardelijke opmaak' , dan is het soms eenvoudiger die functie op te bouwen in een cel van het werkblad en ze daarna te plakken in de dialoogkader van condities voor 'voorwaardelijke opmaak'. We tonen u hier hoe dat moet. Bij deze opdracht moeten alle franse rode wijnen gemarkeerd worden.

Voorbeeld downloaden
     
 

Voorwaardelijke opmaak - deel 4

Deze opdracht zou u kunnen oplossen zonder een formule in te voeren (zoals we bij de basisopdrachten hebben getoond). Bij wijze van oefening gaan we het toch eens proberen met een formule. U hebt hiervoor 2 datumfuncties nodig : MAAND() en JAAR().

Voorbeeld downloaden
     
 

Voorwaardelijke opmaak - deel 5

Voor deze opdracht hebt u 3 functies nodig : EN(), GEMIDDELDE() en IS.EVEN(). De functie IS.EVEN() in niet beschikbaar in Excel 2007. Daar zal u het zonder die functie moeten oplossen.

Voorbeeld downloaden
     
 

Grafieken - deel 1

In dit eerste deel tonen we 2 manieren om een grafiek te maken.

 
     
 

Grafieken - deel 2

In dit deel tonen we hoe een aantal instellingen kunnen gewijzigd worden.

 
     
 

Grafieken - deel 3

We gaan verder enkele instellingen wijzigen.

Voorbeeld downloaden
     
 

Grafieken - deel 4

U kan eventueel deze oefening zelf eerst maken vooraleer u de uitleg mee volgt.

Voorbeeld downloaden
     
 

Grafieken - deel 5

U kan eventueel deze oefening zelf eerst maken vooraleer u de uitleg mee volgt.

Voorbeeld downloaden
     
 

Grafieken - deel 6

Kleinere segmenten in een taartgrafiek kan u opsplitsen in een aparte kolom.

Voorbeeld downloaden
     
 

Grafieken - deel 7

We gaan hier verder in op het wijzigen van enkele instellingen.

Voorbeeld downloaden