Excel, van beginner tot expert

Online workshops en opleidingen in Excel.

 

Meestal wordt het belang onderschat van een goede visualisatie van de gegevens. Dit is jammer want met een beetje fantasie en enige kennis van zaken kan men in Excel gemakkelijk mooie interactieve, dynamische grafieken maken.

Alle grafieken in deze 'special'-reeks zijn gemaakt zonder macro's (VBA). Enkele relatief eenvoudige formules en wat creativiteit volstonden om deze soms onmogelijk lijkende grafieken in Excel te maken.

De hier gebruikte technieken zullen u zeker helpen bij het verfraaien van uw verslagen, presentaties en 'dashboards'.

In een volgende 'special'-reeks zullen we deze grafieken voorzien van de nodige VBA-code zodat de gebruiker via formulieren nieuwe gegevens kan toevoegen.

 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een jaar kiezen, waarna de maandcijfers in kolommen worden weergegeven en het jaargemiddelde in een lijn.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een jaar kiezen, waarna de maandcijfers in kolommen worden weergegeven en het streefdoel in een lijn. Bovendien wordt het gedeelte van de kolom dat zich boven de lijn bevindt, automatisch anders opgemaakt.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een jaar kiezen, waarna de maand met de hoogste waarde automatisch een aparte opmaak krijgt.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een periode kiezen, waarna de uitgaven in kolommen worden weergegeven en de budgetten in aparte lijnen.

   
 

Bekijk de video

De kenners onder u zullen hier de zogenaamde 'delta'-grafiek herkennen.

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een jaar kiezen, waarna het procentueel verschil tussen uitgaven en budget tussen de 2 lijnen wordt getoond.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker 2 perioden met mekaar vergelijken.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek worden negatieve en positieve waarden duidelijk weergegeven.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een jaar kiezen, waarna de procentuele verhoudingen tussen export en binnenlandse consumptie voor elke appelsoort worden getoond. Bovendien worden de soorten automatisch gesorteerd.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een naam kiezen, waarna de loonevolutie wordt getoond tgo. de gemiddelde loonevolutie en de hoogste en laagste lonen.

   
 

Bekijk de video

In deze interactieve grafiek kan de gebruiker een jaar kiezen, waarna de vele gegevens duidelijk en gebundeld worden weergegeven.

   
 

Bekijk de video

De gebruiker kan in de onderste grafiek een jaar kiezen dat vervolgens in de bovenste grafiek gedetailleerd wordt weergegeven.

   
 

Bekijk de video

De gebruiker kan in de onderste grafiek een maand kiezen die vervolgens in de twee bovenste grafieken gedetailleerd wordt weergegeven.

   
 

Bekijk de video

De gebruiker kan in de bovenste grafiek een jaar kiezen. In de onderste grafiek links kan vervolgens een maand gekozen worden waarvan de details worden getoond in de rechtergrafiek.

   
 

Bekijk de video

Deze dynamische grafiek toont automatisch de gegevens van de laatste 20 trainingen.

   
 

Bekijk de video

Deze 3 grafieken zijn aan mekaar gekoppeld waarbij de gegevens telkens gedetailleerder worden weergegeven.

   
 

Bekijk de video

Standaard is het niet mogelijk om de totalen bovenop gestapelde kolommen te zetten. We tonen hier hoe dit toch kan, mits een eenvoudige truc.

   
 

Bekijk de video

Als de gegevens sterk uiteenlopen kan men best 2 grafieken naast mekaar zetten, één waarin het verschil getoond wordt tussen de grote en de kleine waarden en één waarin de variatie binnen de kleinere waarden wordt weergegeven.

   
 

Bekijk de video

Als twee gegevensreeksen met sterk uiteenlopende waarden (bvb. absolute waarden en percentages) in eenzelfde grafiek moeten gevisualiseerd worden, zou dit een oplossing kunnen zijn.

   
 

Bekijk de video

Als men per maand flexibel de toelaatbare grenzen wil bepalen en meteen een grafische voorstelling wil krijgen van de waarden die daarbuiten vallen is dit een mogelijke oplossing.

   
 

Bekijk de video

Stel dat u een aantal gegevenspunten in een grafiek wil voorzien van commentaar. Dit is niet alleen een tijdrovende bezigheid maar het resultaat is bovendien vrij chaotisch. Wij stellen een elegantere oplossing voor.